Ermin

Så bestod Ermin sin svendeprøve, tirsdag den 2. maj 2017.